Parte-hartze arauak

  • Ez da irainik onartuko; errespetuz idatzi behar da.
  • Euskaraz idatzitako mezuak bakarrik onartuko dira.
  • Mugatu iritziak eztabaidara. Gaiarekin bat ez datozen parte hartzeak ezabatuko dira.
  • Ez da inola ere onartuko, anonimotasunean edozer esatea edozein pertsonaren, enpresaren edota instituzioren gainean.
  • Intimitate eskubidea urratzen duten mezuak ez dira onartuko.
  • Publizitate mezuak ez dira onartuko.
  • Mailope.eus-ek eskubidea du edozein erantzun ezabatzeko, horrela pentsatuz gero. Aldi berean, beharra ikusten denean, Mailope.eus-ek eztabaidako mezuak editatu ahal izango ditu.
  • Mailope.eus-ek ez du bere gain hartzen webgunean adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.
  • Etorkizunean, Mailope.eus-ek arau hauek aldatu edota zabaltzeko eskubidea dauka, eztabaiden erabilpen zuzena bermatzeko helburuarekin.

Mailope Kultur Elkarteak ez du beren gain hartzen albistegi honetan partikularrek adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.